Dempen van trillingen

 

Behandelde lagen hebben een dempend effect.

Trillingen in de grond

We maken steeds intensiever gebruik van wegen en spoorwegen. Dit verkeer veroorzaakt trillingen die zich in de bodem voortplanten. Dit kan heel vervelend zijn voor omwonenden. Soms is het ook gevaarlijk als de trillingen schade veroorzaken aan gebouwen, invloed hebben op gevoelige meetapparatuur of drukgolven in het spoor veroorzaken.

Spoorwegen en andere wegen

Het spoorwegennetwerk staat onder druk. Het aantal treinen neemt toe, zwaardere treinen rijden harder. Dat geeft veel meer trillingen in de bodem. Die trillingen geven overlast voor de omgeving.

BISI kan daar op twee manieren iets aan doen:

Door gasvorming onder de grondwaterstand dempt BISI de overdracht van de trillingen in sterke mate.

Door cementatie kunnen we een harde ‘wand’ creëren in de bodem.

Pilot project

Met een pilotproject in Toronto in Canada heeft Groundwater Technology mini-aardbevingen opgewekt om de effecten van het ontstaan van gas in de bodem te testen. Een heel groot seismisch testapparaat is daarvoor helemaal vanuit Texas aangevoerd. Hiermee werden zware trillingen in de bodem gebracht. De voortplanting van die trillingen hebben we online gemeten. Uit die metingen bleek dat de trillingen door het gas in de bodem sterk vertragen. De voortplantingssnelheid ligt op ongeveer 50 procent van de voortplantingssnelheid in dezelfde bodem, op hetzelfde terrein, maar buiten het behandelde gebied.