Aardbevingen: schade voorkomen

 

Aardbeving: niet de beving, maar wegzakkende ondergrond veroorzaakt de meeste schade

Vaste grond onder de voeten’ kan opeens drijfzand blijken…

Iedere gebouwde structuur, of het nu een brug, weg, spoorlijn of dijk is, is afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond om gegarandeerd veilig te zijn. Naarmate de bevolkingsdichtheid groeit, neemt de kwetsbaarheid van bewoonde gebieden en infrastructuur voor natuurrampen toe, vooral in laaggelegen gebieden. Bodemdaling en de stijgende zeespiegel vergroten de risico’s.

Preventieve maatregelen verminderen het risico op enorme schade sterk. Het vervloeien van, normaal gesproken, draagkrachtige zandpakketten in de bodem (liquefactie) ontstaat als de waterspanning tijdelijk hoger oploopt dan de druk van de bovenliggende grond. De zandkorrels verliezen dan korte tijd hun samenhang en de bodem met alles er op verzakt in een oogwenk.

Schade voorkomen

Natuurlijke aardbevingen zijn niet te voorkomen. Maar de effecten ervan kunnen we op de volgende manieren verminderen:

  • Zorgen dat de waterspanning tijdens een aardbeving niet zo oploopt dat liquefactie kan op treden;
  • De zandkorrels aan elkaar kitten, zodat drijfzandvorming niet optreedt;
  • Het zandpakket opsluiten, zodanig dat ook bij liquefactie de zandkorrels niet ‘weg kunnen’.

Biologisch geinspireerde oplossingen

BISI biedt mogelijkheden om alle soorten maatregelen tegelijk te implementeren.

Overspanning in het grondwater voorkomen we door de bodembacteriën stikstofgasbelletjes (N2) te laten produceren. Deze werken als een soort mini-airbags. Gas is heel goed samendrukbaar, waardoor de belletjes de schokgolven van de aardbeving sterk dempen. We hebben tests uitgevoerd, onder meer met Amerikaanse laboratoria, waaruit blijkt dat liquefactie niet meer optreedt. Het vormen van voldoende gas in een bodem kost slechts enkele dagen. Al bij een geringe mate van onverzadiging is liquefactie vrijwel niet meer mogelijk. We laten de bodembacteriën een natuurlijk cement produceren; het mineraal calciet, dat de bodemkorrels aan elkaar kit. Calcietvorming en stikstofgasproductie zijn beiden producten van hetzelfde BISI-proces.