Kades en oeverconstructies

 

Verlenging van de levensduur van heel oude constructies

Kades zijn eeuwen oud, ons drukke verkeer niet

Kades scheiden vaak intensief gebruikt land van vaak even intensief gebruikt open water. Het gewicht van verkeer op de kade neemt toe en daarmee de belasting op de constructie. Er is ook meer verkeer op het water, waardoor er in toenemende mate lokaal sterke stromingen ontstaan, onder meer door het woelend effect van scheepsschroeven en het zuigend effect van langsvarende schepen.

Kadeconstructies zijn daar niet op ontworpen, waardoor schade en mogelijk catastrofaal falen kan optreden.

Natuurlijke oplossingen voor kades

BISI biedt meerdere oplossingen:

  • Door lichte cementatie neemt de samenhang van het zandcunet achter de kade toe. Het zand kan niet meer wegspoelen door de onvermijdelijke kleine scheuren in de constructie. Het gevolg is dat er geen ‘sink holes’ achter de kade kunnen ontstaan;
  • Meer cementatie kan ook constructieve sterkte van het zandcunet realiseren, waardoor de dynamische belasting van het verkeer zich veel beter verdeelt over de fundatie. Stabilisatie door BISI-cementatie heeft grote voordelen. Het zorgt voor minder hinder voor het verkeer en is vaak duurzamer dan traditionele oplossingen.

Natuurlijke oplossingen voor de fundatie

De constructie van veel kades rust op een fundering op (vaak houten) palen. Deze palen zijn in de bodem geheid en steunen in dieper gelegen zandpakketten. Groundwater Technology kan BISI doelgericht toepassen in het zand rond paalfundaties. Daardoor neemt de draagkracht van de palen toe. We kunnen de sterkte van het zand vergroten tot wel met een factor 5. Zo versterken we de draagkracht en de stabiliteit van de fundering.

Om de draagkracht te versterken biedt BISI grote voordelen in vergelijking met andere technieken:

  • Het is een natuurlijk proces, we gebruiken natuurlijke hulpstoffen;
  • We brengen de hulpstoffen in opgeloste vorm in. Er is dus geen injectie onder druk nodig, met risico voor stabiliteit van het zand direct rond de paalpunt;
  • We hinderen het verkeer en andere gebruikers van de kade of het water nauwelijks.