Optimaliseren van omstandigheden zorgt voor afbraak

 

Gestimuleerde biologische afbraak (anaeroob en aeroob)

Gestimuleerde biologische afbraak

De meeste opgeloste organische verontreinigingen in het grondwater zijn biologisch afbreekbaar. In de bodem zijn vrijwel altijd micro-organismen aanwezig voor biologische afbraak. Bij het stimuleren van biologische afbraak van verontreinigingen creëren wij de juiste condities voor micro-organismen in de bodem door limitaties voor afbraak op te heffen.

Variatie in doorlatendheid van de bodem en in bereikbaarheid van de verontreiniging beïnvloeden het resultaat van een biologische in situ sanering.

Gestimuleerde anaerobe afbraak

De afbraak van bijvoorbeeld vluchtige gechloreerde oplosmiddelen vindt plaats onder anaerobe omstandigheden: zonder zuurstof. De limitatie hierbij is meestal een tekort aan voedingsstoffen. Wij hebben verschillende mengsels van voedingsstoffen ontwikkeld voor optimale afbraak. Onze voedingsstoffen zijn op natuurlijke basis of een afvalproduct uit de voedingsindustrie. Hierdoor hebben onze oplossingen een geringe milieubelasting en zijn ze duurzaam. Deze techniek is toepasbaar onder grondwaterniveau.

Gestimuleerde aerobe afbraak

Aerobe afbraak van bijvoorbeeld olieachtige verbindingen vindt plaats onder zuurstofrijke omstandigheden. Wij richten ons op het creëren van de juiste condities en gebruiken hiervoor onder andere: bodemluchtextractie, persluchtinjectie, meerfase-extractie of het toedienen van zuurstofproducerende stoffen. Deze technieken zijn toepasbaar boven en onder grondwaterniveau.