Inbrengen van nulwaardig ijzer zorgt voor afbraak

 

Chemische reductie

Chemische reductie

De inzet van in situ chemische reductie met nulwaardig ijzer versnelt saneringsprocessen. Nulwaardig ijzer zorgt voor omstandigheden waarbij naast gestimuleerde biologische afbraak ook chemische omzetting plaatsvindt. Het leidt tot snel resultaat en is relatief goedkoop door een lange werking in de bodem. Sinds 2008 zetten wij deze techniek in bij sterk verontreinigde locaties.

Direct push injecties

Een veelgebruikte manier om hulpstoffen in de bodem te brengen, is directe injectie. Hierbij brengen we lansen tot de gewenste diepte en injecteren we hulpstoffen direct in de bodem. Deze verspreiden zich via het grondwater. Door het aanbrengen van een fijnmazig netwerk ontstaat een vlakdekkende verdeling van hulpstoffen. De lansen verwijderen we nadien weer en er blijft niets achter aan het oppervlak.

Reactieve schermen

Bij reactieve schermen doorstroomt een grondwaterverontreiniging een zone waarin hulpstoffen zijn aangebracht. Verontreinigd grondwater stoomt de reactieve zone binnen en wordt daar afgebroken. Daarna verlaat het gereinigde water de reactieve zone weer. Reactieve zones passen we op verschillende manieren toe en tot grote diepte.