Spoelen van grondwater zorgt voor verwijdering

 

Pump & Treat

Spoelen met grondwater

Een klassieke saneringsmethode is de bodem te spoelen met water (‘Pump & Treat’). Het onttrekken van grondwater vindt plaats door het via onttrekkingsfilters op te pompen. Met dit opgepompte water worden opgeloste verontreinigende stoffen afgevoerd. Bij elke doorspoeling nemen de concentraties in de bodem af. Het opgepompte water wordt gereinigd en daarna geloosd. Pump & Treat neemt vaak veel tijd in beslag. Voor ieder project bepalen we de meest efficiënte werkmethode op basis van modellering en berekeningen.

Door Pump & Treat te combineren met andere in situ technieken vergroten we de efficiëntie van een sanering.

Verticale onttrekking

Het plaatsen van verticale onttrekkingsfilters is mogelijk tot grote diepte en gebeurt handmatig of machinaal. Afhankelijk van de filterdiameter plaatsen we de pomp in de bron of werken we met een vacuümmethodiek. Met een geavanceerd besturingssysteem bedienen we de pompen op afstand.

Horizontale onttrekking

Soms zijn te saneren plekken niet toegankelijk met verticale filters. Horizontale drains zijn dan een uitkomst. We maken een horizontaal boorgat waarin we een geperforeerd filter trekken. Afhankelijk van de filterdiameter plaatsen we de pomp in de bron of werken we met een vacuümmethodiek. Met een geavanceerd besturingssysteem bedienen we de pompen op afstand.

Infiltratie

Infiltratie van water zorgt voor een betere doorspoeling en versnelt de sanering. Toevoeging van voedingsstoffen zorgt voor het creëren van de juiste omstandigheden voor in situ afbraak. Infiltratie kan op zowel horizontale als verticale filters.