Vastleggen van stoffen in de bodem

 

Immobilisatie van verontreinigingen

Immobilisatie van verontreinigingen

Een saneringsmethode is het verminderen van de beschikbaarheid en de verspreiding van giftige stoffen in het grondwater. Verschillende technieken voor metalen en ook organische stoffen zijn daarvoor beschikbaar. Voor sommige metalen is het vormen van slecht oplosbare verbindingen een toepassing. Voor organische stoffen worden andere mechanismen toegepast, zoals adsorptie aan dragers of het minder toegankelijk maken van de verontreinigende stoffen.

In situ metaalprecipitatie

Bij in situ metaalprecipitatie worden metaalverbindingen in het grondwater vastgelegd en zijn niet meer mobiel. Er vormt zich bijvoorbeeld een slecht oplosbare sulfideverbinding die zich hecht aan de bodem. Voor deze reactie zijn hulpstoffen nodig die we in de bodem brengen. In onze onderzoeksruimte testen we vooraf de juiste samenstelling en dosering van hulpstoffen.

Vastleggen van organische verbindingen zoals PFAS

Groundwater Technology heeft een methode ontwikkeld waarbij PFAS wordt gebonden en ingekapseld. Vooral in goed doorlaatbare zandige bodem, waar het mobiele PFAS zich makkelijk kan verspreiden, is dit een saneringsoplossing. De ontwikkelde methode kan tot grotere dieptes worden toegepast.