Bodemsanering Gasfabriek Feijenoord – Rotterdam

 

Bouwteam Bodemluchtextractie, meerfase-extractie en persluchtinjectie

Projectbeschrijving

Tijdens de gebiedsontwikkeling van het voormalige gasfabriekterrein Feijenoord in Rotterdam-Zuid is de bodem gesaneerd. Voor dit project is Groundwater Technology dé bouwteampartner van de gemeente voor de aanpak van de diepe ondergrond.

SITUATIE EN AANPAK

Eerdere activiteiten op en bij het voormalige gasfabriekterrein hebben tot een bodemverontreiniging geleid. Een civiele aannemer heeft de bovengrond door ontgraving gesaneerd. Voor de sanering van de diepe ondergrond wonnen wij de aanbesteding voor een bouwteamcontract.

WERKZAAMHEDEN GROUNDWATER TECHNOLOGY

Wij zijn binnen het bouwteam verantwoordelijk voor ontwerp, aanleg en instandhouding van het in situ saneringssysteem. Op de locatie past Groundwater Technology een combinatie van verschillende in situ saneringsmethoden toe: bodemluchtextractie, meerfase-extractie en persluchtinjectie. Alle saneringsapparatuur is ondergebracht in twee betonnen kelders. Een bovengrondse zuiveringsinstallatie is in een garagebox geplaatst om overlast voor de mensen in het toekomstig park te minimaliseren. Dit Mallegatpark is inmiddels opnieuw ingericht en teruggegeven aan de bewoners. De sanering is operationeel sinds 2016 en duurt naar verwachting tot eind 2021.