PROJECT In & Under Tanks

Bodemverontreiniging in kleibodem

Bodemverontreiniging in kleibodem

Bodemverontreiniging in kleibodem

Stoffen die veel komen in de Petrochemie

Bij deze verontreiniging met BTEX in kleigrond van een petrochemisch bedrijf is het van belang dat de bedrijfsvoering door blijft gaan. De saneringsapparatuur stellen we centraal op, in een niet-gebruikte bedrijfshal. We sturen de verschillende deelsaneringen vanuit deze centrale opstelplaats aan.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

De kleilaag maakt saneren lastig: de klei is niet alleen weinig doorlatend, maar ook zettingsgevoelig. Daarom faseren we de uitvoering van het project. We verlagen de grondwaterstand zodat de meest verontreinigde zones doorspoeld worden met
grondwater. Dit gebeurt door een zeer dicht netwerk van filters met een vooraf bepaald grondwaterniveau.

 

Tegelijkertijd onttrekt een tweede stelsel van filters lucht uit de ondiepe bodem. Dit zorgt voor verwijderen van een deel van de verontreiniging in dampvorm en zorg voor toevoer van omgevingslucht zodat biologische omzetting van de verontreiniging in de bodem wordt bevorderd. De totale looptijd van het project was 3 jaar.

32957053633_e2e5c6144b_o