Bodemversteviging

 

Cementatie en stabilisatie door mineralen
Natuurlijke processen, natuurlijke grondstoffen

Het aanpassen van geotechnische eigenschappen

Met BISI laat Groundwater Technology bodemmicroben nuttig werk doen door natuurlijke materialen in de ondergrond te brengen. De hulpstoffen die we gebruiken zijn bijna altijd rest- en bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Op deze manier passen we afval als grondstof toe en vermindert het verbruik van nieuwe grondstoffen. Sommige processen dragen bij aan het vastleggen van stikstof in de bodem. We gebruiken alleen microben die van nature al in de ondergrond aanwezig zijn.

Cementatie

Cementatie is de vorming van natuurlijk cement in de bodem. Dit natuurlijke mineraal ontstaat als calcium en carbonaat vanuit oplossing neerslaan. Het is een stabiel mineraal (vaak het bindende element in zandsteen) en bij normale bodemomstandigheden niet oplosbaar. Groundwater Technology beschikt over een eigen laboratorium/testcentrum om het verstevigingsproces in de bodem in de praktijk te testen. Na gedetailleerd onderzoek stellen we het uitvoeringplan vast. Om de optimale receptuur voor de gewenste behandeling te bepalen, voeren onze laboranten meerdere tests tegelijkertijd op bodemmonsters uit. We passen alle denkbare combinaties toe, van onverzadigd of verzadigd, aeroob of anaeroob, in batchproeven of kolomopstellingen.

Gasvorming

Bij anaerobe processen is de vorming van stikstofgas in het grondwater mogelijk. Dit gas blijft heel lang in het grondwater in de poriƫn aanwezig. Het werkt als een soort mini-airbags en maakt de bodem in hoge mate bestand tegen trillingen, die zo niet meer tot drijfzandvorming (liquefactie) kunnen leiden. Het vervloeien van, normaal gesproken, draagkrachtige zandpakketten in de bodem (liquefactie) ontstaat als de waterspanning tijdelijk hoger oploopt dan de druk van de bovenliggende grond. De zandkorrels verliezen dan korte tijd hun samenhang. Gevolg: de bodem met alles er op verzakt in een oogwenk. Stikstofgas (N2) is volkomen onschadelijk. De lucht om ons heen bestaat voor 80 procent uit dit gas.

Milieu-onderzoek

Wij engineeren de uitvoering van een project. Van bodemonderzoek tot detailontwerp van saneringsmaatregelen.

Pilotproeven in het lab

Wij beschikken over onderzoeksfaciliteiten om oplossingen te toetsen voordat we overgaan tot uitvoering in het veld.

Inpassing in infra en ontwikkeling

De bodemsanering staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een locatie of nieuwbouw.