PROJECT In & Under Tanks

Historische xyleen verontreiniging in-situ gesaneerd

Historische xyleen verontreiniging in-situ gesaneerd

Historische xyleen verontreiniging in-situ gesaneerd

We beginnen bij het begin

Op een in bedrijf zijnde productielocatie zijn in het verleden een drietal verontreinigingen met xyleen ontstaan in de kleiige toplaag. Daaronder ligt een goed doorlatend aquifer. Het doel van de sanering is realiseren van een stabiele eindsituatie en voorkomen van verspreiding naar het diepere grondwater.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Met behulp van cyclisch ontwerpen wordt begonnen met de kleinste vlek in de vorm van een pilot om ontwerpgegevens voor en op te schalen naar de grotere en meer vervuilde vlekken. Deze twee kerngebieden worden na elkaar aangepast om de saneringsapparatuur en saneringskosten zo effectief mogelijk te saneren. De sanerings-aanpak bestaat een dicht netwerk van hoog vacuĆ¼m extractiefilters gecombineerd met bodemluchtextractie en bovengrondse reiniging in een waterzuiveringsinstallatie.

 

De saneringswerkzaamheden zijn afgerond en beschikt. Langdurige monitoring is niet nodig.

32957053633_e2e5c6144b_o