KADES EN OVERCONSTRUCTIES

 

Verlenging van de levensduur van heel oude constructies

Kades zijn eeuwen oud, ons drukke verkeer niet

Kades scheiden vaak intensief gebruikt land van vaak even intensief gebruikt open water. Het gewicht en trillingen van verkeer op de kade neemt toe en daarmee de belasting op de constructie. Er is ook meer verkeer op het water. Daardoor ontstaan er in toenemende mate lokaal sterke stromingen, onder meer door het woelend effect van scheepsschroeven en het zuigend effect van langsvarende schepen.

De vaak middeleeuwse kadeconstructies zijn daar niet op ontworpen. Zo kan schade en mogelijk catastrofaal falen optreden.

Natuurlijke oplossingen voor kades

BISI biedt meerdere oplossingen:

  • Lichte cementatie geeft meer samenhang van het zandcunet achter en onder de kade. Het zand kan niet meer wegspoelen door de onvermijdelijke kleine scheuren in de constructie. Zo kunnen er geen ‘sink holes’ achter de kade ontstaan;
  • Meer cementatie zorgt ook voor constructieve sterkte van het zandcunet, Hierdoor verdeelt de dynamische belasting van het verkeer zich veel beter over de fundatie. Stabilisatie door BISI-cementatie heeft grote voordelen: minder hinder voor het verkeer en vaak duurzamer dan traditionele oplossingen.
  • Groundwater Technology is door de gemeente Amsterdam geselecteerd te participeren in het innovatietraject om levensduurverlengende maatregelen te ontwikkelen voor haar kademuren.

Natuurlijke oplossingen voor de fundatie

De constructie van veel kades rust op een fundering op (vaak houten) palen. Deze palen zijn in de bodem geheid en steunen in dieper gelegen zandpakketten. Groundwater Technology kan BISI doelgericht toepassen in het zand rond paalfundaties. Daardoor neemt de draagkracht van de palen toe. We kunnen de sterkte van het zand vergroten tot wel met een factor 5. Zo versterken we de draagkracht en de stabiliteit van de fundering.

 

Om de draagkracht te versterken biedt BISI grote voordelen in vergelijking met andere technieken:

  • Het is een natuurlijk proces, met gebruik van natuurlijke hulpstoffen;
  • We brengen de hulpstoffen in opgeloste vorm in. Er is dus geen injectie onder druk nodig, met risico voor stabiliteit van het zand direct rond de paalpunt;
  • Nauwelijks hinder voor het verkeer en andere gebruikers van de kade of het water.

Milieu-onderzoek

Wij engineeren de uitvoering van een project. Van bodemonderzoek tot detailontwerp van saneringsmaatregelen.

Pilotproeven in het lab

Wij beschikken over onderzoeksfaciliteiten om oplossingen te toetsen voordat we overgaan tot uitvoering in het veld.

Inpassing in infra en ontwikkeling

De bodemsanering staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een locatie of nieuwbouw.