PROJECT In & Under Tanks

Lump sum bodemsanering

Lump sum bodemsanering

Lump sum bodemsanering

Schone bodem tegen een vaste prijs

Een bedrijf is verhuisd en wil het voormalige bedrijfsterrein verkopen. Daartoe moet de locatie, die verontreinigd is met zware metalen, PAK, asbest en benzine eerst gesaneerd worden. Om de eigenaar van het bedrijf zekerheid te bieden hebben we sanering tegen een vaste prijs (lump sum) aangenomen.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

We nemen de sanering over van de verkopende partij tegen een vaste prijs, en garanderen dat de sanering in overeenstemming met de eisen van het bevoegd gezag wordt uitgevoerd. De verkoper weet zeker dat verkoop van de locatie uitgevoerd wordt en dat hij nog geld overhoudt. De kopende partij weet zeker dat zij niet opgescheept wordt met de kosten voor sanering. De verontreinigde grond is afgegraven, de ondergrondse tanks en funderingsĀ­resten zijn verwijderd en afgevoerd, een gering volume verontreinigd grondwater is gezuiverd.

32957053633_e2e5c6144b_o