PROJECT In & Under Tanks

OLASFA project

OLASFA project

OLASFA-project

Complexe sanering van een voormalige asfaltfabriek

De combinatie Olasfa voert een grote en complexe in situ sanering uit op het terrein van de voormalige Olster Asfalt Fabriek.  Een groot deel van het terrein is verontreinigd met poly aromatische koolwaterstoffen.

 

De sanering omvat een combinatie van thermische sanering (door middel van stoominjectie verwarmen we de bodem), gas-gedragen ISCO (injectie van perslucht met ozon en peroxide), vloeistofgedragen ISCO (injectie van waterstofperoxide geactiveerd met ijzer (modified Fenton’s proces) en ontgraven (waterbodem).

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

De gasgedragen ISCO passen we toe in het gebied waar de verontreiniging aangepakt moet worden, maar geen puur product voorkomt. Een uitgebreid net van injectiefilters brengt de benodigde hulpstoffen vanuit een centrale locatie in de bodem. Na ongeveer een jaar is voldoende resultaat behaald.

 

Tijdens de sanering bleek de verspreiding van puur product anders (en omvangrijker) dan vooraf vastgesteld. Op enkele plaatsen was saneren van de kerngebieden met stoom niet.

32957053633_e2e5c6144b_o