Brandschade kledingwasserij Gramsbergen

Brandschade kledingwasserij Gramsbergen

In oktober 2013 is tijdens een grote brand bij een kledingwasserij in Gramsbergen schade ontstaan in de ondergrond: perchlooretheen lekt en zorgt voor een aanzienlijke bodemverontreiniging.

 

Op basis van bodemonderzoeken uitgevoerd door SGS hebben wij een saneringsaanpak opgesteld en is in 2015 een in-situ sanering gestart met behulp van gestimuleerde biologische afbraak.

 

In de periode 2015-2020 is de saneringsvoortgang gecontroleerd. Tijdens de eindverificatie begin dit jaar door Grondslag B.V. is de stabiliteit van het saneringsresultaat bevestigd. Het project is deze zomer afgerond met een goedkeurende beschikking van de Omgevingsdienst IJsselland.

 

De locatie is nu gereed voor verdere ontwikkeling.

 

Het hele project is tot grote tevredenheid van eigenaar Gert Stroeve van Moderna uitgevoerd.

 

#insitusanering #biologischeafbraak #VOCl #sanering