Nieuwe onderzoeksfaciliteiten in gebruik genomen

Nieuwe onderzoeksfaciliteiten in gebruik genomen

Met het gereed komen van nieuwe onderzoeksfaciliteiten hebben de medewerkers van Groundwater Technology nog meer ruimte voor de ontwikkeling van innovatieve in situ technieken. Zowel recepturen voor het saneren van verontreinigde lokaties als voor het biocementeren van de ondergrond om de geotechnische eigenschappen te verbeteren kunnen worden getest. Zowel onder aerobe als anaerobe condities kunnen diverse proeven worden uitgevoerd. Zo kan maatwerk worden geleverd in iedere situatie.