PROJECT In & Under Tanks

Sanering Nikkel en VOCl’s onder metaalwarenfabriek

Sanering Nikkel en VOCl’s onder metaalwarenfabriek

Sanering Nikkel en VOCl’s onder metaalwarenfabriek

d.m.v. anaerobe afbraak en immobilisatie

Door de bedrijfsactiviteiten van een metaalbedrijf is in zowel de grond als het grondwater een verontreiniging met zware metalen (met name nikkel) en vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s) ontstaan. Het bedrijf is failliet gegaan en het terrein is verkocht. Het terrein wordt herontwikkeld door een projectontwikkelaar voor industrieel gebruik.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Groundwater Technology B.V. heeft de in-situ sanering uitgevoerd door middel van een combinatie van gestimuleerde anaerobe biologische afbraak en chemische immobilisatie. De VOCl’s breken biologisch af onder anaerobe omstandigheden, waardoor de pluim sterk zal krimpen. Tegelijkertijd wordt nikkel in de bodem chemisch vastgelegd onder invloed van de reductie van sulfaat, waardoor neerslag van nikkelsulfide in de bodem ontstaat. De sanering is gestart in april 2009. In mei 2014 concludeert het Bevoegd Gezag dat de verontreiniging met VOCl’s en Nikkel in het grondwater in voldoende mate gesaneerd en gestabiliseerd is en stemt in met het behaalde resultaat.

32957053633_e2e5c6144b_o