PROJECT In & Under Tanks

Stoominjectie in heterogene bodem

Stoominjectie in heterogene bodem

Stoominjectie in heterogene bodem

Duivelseiland: een duivelslastige te saneren locatie

Op een schiereiland tussen de Oude Maas en het Mallegat is in het verleden een creosoot-verontreiniging ontstaan door houtverduurzamingsactiviteiten. De heterogene bodem bestaande uit slib, zand, klei en silt is tot een diepte van 6 meter sterk verontreinigd.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Vrachtberekeningen tonen aan dat ten minste 50 ton puur product aanwezig is. De sanering wordt uitgevoerd middels een UAV-GC contract. Tezamen met een civiele aannemer voeren we deze sanering uit: de bovengrond tot grondwaterniveau wordt gesaneerd middels ontgraving. De ondergrond wordt in-situ gesaneerd met stoomgestimuleerde extractie.

Tijdens de sanering blijkt een significant hogere vracht verwijderd dan vooraf ingeschat. In totaal wordt 85 ton puur product verwijderd en afgevoerd.

32957053633_e2e5c6144b_o