PROJECT In & Under Tanks

Vinyl Acetaat Monomeer onder opslagtank

Vinyl Acetaat Monomeer onder opslagtank

Vinyl Acetaat Monomeer onder opslagtank

Snelle in-situ aanpak voorkeur boven graven

Tijdens het vijzelen van een bovengrondse opslagtank voor onderhoudswerkzaamheden wordt een verontreiniging met vluchtige en kankerverwekkende Vinyl Acetaat Monomeer (VAM) aangetroffen. Omwille van doorlooptijd wordt gekozen voor aanleg van een in-situ saneringssysteem boven een graafvariant.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Het afperken van de verontreiniging gebeurd tijdens het installeren van het saneringsfilters. Alle leidingen worden in de tankterp afgewerkt en later aangesloten op een saneringsinstallatie.

Daarna wordt de tankterp afgedekt met een folie zodat de onderhoudswerkzaamheden zonder blootstelling kunnen plaatsvinden. Na 14 dagen kunnen de onderhoudswerkzaamheden worden hervat.

De in-situ sanering start op een later tijdstip en heeft ongeveer 10 maanden geduurd en is succesvol afgerond met een beschikking van het bevoegd gezag.

32957053633_e2e5c6144b_o