PROJECT In & Under Tanks

VOCl sanering in Leiden

VOCl sanering in Leiden

VOCl sanering in Leiden

Aanpak bronzone met chemische reductie

Een chemische wasserij in Leiden heeft de bodem en het grondwater verontreinigd. Er is een bronzone met puur product (zinklaag) tot grote diepte. Vanuit deze bronzone heeft zich een omvangrijke pluim grondwaterverontreiniging gevormd. De gemeente Leiden heeft plannen om stroomafwaarts van de pluim reconstructiewerkzaamheden uit te voeren, waarbij veel grondwater opgepompt zal worden. Vooruitlopend daarop wil de gemeente zoveel mogelijk vracht verwijderd hebben uit de bronzone met puur product.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Groundwater Technology B.V. heeft een plan bedacht en uitgevoerd: het injecteren van micro-deeltjes nulwaardig ijzer in de bodem met directe injecties, waardoor de verontreiniging met VOCl’s afgebroken wordt door chemische reductie. Vervolgens heeft Groundwater Technology grondwatermonitoring uitgevoerd om te controleren of voldoende afbraak van de verontreiniging optreedt. De resultaten van de grondwatermonitoring, drie, zes, twaalf en dertig maanden na de eerste injecties, zijn volgens verwachting: de VOCl’s worden afgebroken.

32957053633_e2e5c6144b_o