PROJECT In & Under Tanks

VOCl sanering in Weesp

VOCl sanering in Weesp

VOCl sanering in Weesp

Onder een 16e-eeuws pand in de binnenstad

Een chemische wasserij in een historisch pand in het centrum van Weesp heeft de bodem verontreinigd met VOCl’s. Van nature breekt de verontreiniging heel langzaam af. De eigenaar wil af van een ‘eeuwigdurende’ monitoring. De adviseur van de klant concludeert dat de verontreiniging niet kosteneffectief te saneren is, en dat eeuwigdurende grondwatermonitoring nodig is.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Groundwater Technology heeft een alternatief bedacht: de uitvoering van een in-situ bodemsanering door middel van een combinatie van in situ chemische reductie en gestimuleerde anaerobe biologische afbraak.  Er is een mengsel van micro-deeltjes nulwaardig ijzer, organische substraat en water geïnjecteerd in totaal zo’n 35 injectiepunten met dieptes variërend van 2,5 tot 7 m. Vervolgens heeft Groundwater Technology gedurende 3 jaar grondwatermonitoring uitgevoerd om te controleren of voldoende afbraak van de verontreiniging optreedt. De resultaten van de grondwatermonitoring zijn spectaculair: alle verontreiniging is na twee jaar vrijwel volledig omgezet.

32957053633_e2e5c6144b_o