PROJECT In & Under Tanks

Zes maal verontreiniging met ontvetters

Zes maal verontreiniging met ontvetters

Zes maal verontreiniging met ontvetters

Vergelijkbare situaties, verschillende technieken

We hebben de resultaten van zes saneringen van ontvetters met elkaar vergeleken. Het gaat in alle gevallen om Per, Tri en afgeleiden daarvan. De omstandigheden verschillen en we hebben verschillende technieken toegepast:

 

  • Anaeroob: biologische omzetting, chemische omzetting en de combinatie van beide;
  • Aeroob: Chemische omzetting middels injectie van opgeloste oxiderende stoffen (oxidatie volgens Modified Fenton’s en door injectie geactiveerd persulfaat)

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

In één geval heeft anaerobe biologische en chemische omzetting de verontreiniging volledig verwijderd (er is niets achter gebleven); in twee andere gevallen zijn de saneringsdoelen ruimschoots gehaald (er mocht een klein beetje achterblijven) en heeft het bevoegd gezag ingestemd met het resultaat. In één geval verloopt het saneringsproces langzaam maar zeker de goede kant op.

 

De twee aerobe projecten toonden wel omzetting van verontreiniging, maar kwamen de concentraties telkens weer snel terug.

32957053633_e2e5c6144b_o