Sanering Klokhuisplein: 2 jaar later

Sanering Klokhuisplein: 2 jaar later

Exact twee jaar geleden zaten we midden in de uitvoeringsfase van onze sanering Klokhuisplein in Haarlem. Inmiddels zijn de werkzaamheden allang afgerond en hebben we in het afgelopen jaar hierover gecommuniceerd, klik hier voor meer info. Het saneringsproces in de bodem is gestart. Miljarden bacteriën doen nu hun werk. Eric de Zeeuw licht toe: “Het proces in de bodem is inmiddels goed op gang gekomen. We zien over de hele linie dalende concentraties, het moederproduct Tri is in vrijwel alle peilbuizen verdwenen. In veel peilbuizen voldoet het resultaat nu al aan de saneringsdoelstelling. Ook is er een zone die nog niet geheel aan de verwachtingen voldoet: een aandachtsgebied dus. En dat hadden we ook voorzien. Momenteel onderzoeken wij hoe we de processen daar verder kunnen optimaliseren”.

Benieuwd hoe we de werkzame stoffen op deze historische locatie in de grond hebben gebracht? Bekijk de video!