Stage-lopen in Corona-tijd

Stage-lopen in Corona-tijd

Ondanks de Corona-pandemie hebben in de afgelopen periode onze 4 stagiares/afstudeerders hun werkzaamheden succesvol bij ons afgerond.

Davina deed voor de opleiding Chemie aan de Hogeschool Rotterdam haar afstudeeropdracht bij ons. Ze heeft onderzoek gedaan naar de biologische processen bij in-situ grondversteviging (MICP).

Timon heeft voor zijn Universitaire opleiding Geohydrologie in Utrecht voor ons twee lopende complexe in-situ saneringen geohydrologisch in kaart gebracht en gerekend aan de bodemprocessen bij in-situ bodemversteviging.

David is in juni bij ons afgestudeerd voor zijn HBO opleiding Chemische Technologie, eveneens vanuit de Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoek was gericht op het inzetten van nieuwe technieken om mobiele verontreinigingen te immobiliseren.

En tot slot, Thomas. Hij loopt stage bij ons sinds februari 2020 voor zijn opleiding tot chemisch/fysisch analist niveau 4, vanuit MBO Rijnland. De samenwerking in leerjaar 3 is zo prettig verlopen dat hij nu ook zijn eindstage in leerjaar 4 bij ons doet.

Het GT-team feliciteert Davina, Timon, David en Thomas met de behaalde resultaten en prestaties en wenst hun veel succes in de toekomst!

Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan ook op linkedin.