PROJECT In & Under Tanks

Grote spill, in situ gesaneerd

Grote spill, in situ gesaneerd

Grote spill, in situ gesaneerd

Menselijk fout zorgt voor tankput vol crude-benzeen

Een reeks van menselijke en technische fouten zorgt voor een enorme calamiteit met crude-benzeen in een tankput. GT wordt tijdens de bereddering ingeschakeld en werkt nauw samen met het bedrijf en de brandweer naar een snelle oplossing voor het meest urgente probleem: het voorkomen van uitdamping van benzeen.

Download factsheet

Alle ins en outs van dit project weten? Van budget en planning
tot aan statistieken en specificaties. U leest het in de factsheet!

Dit wordt gerealiseerd door het afpompen van puur product met vacuĆ¼mwagen en daarna direct aanbrengen van een HDPE-folie om verdere uitdamping te voorkomen en neerslag af te leiden na afwateringsgoten.

 

Na deze beredderings-maatregelen volgt een periode van 10 jaar met een reeks van in-situ maatregelen om de bodem in de tankput te saneren. Momenteel is de actieve sanering afgerond en wordt de situatie gemonitord.

32957053633_e2e5c6144b_o